Cé muid

Is comhlacht neamhspleách é an Coimisiún Reifrinn. Is é an cúram atá orainn faisnéis fhíorasach a chur in iúl faoi reifrinn. Táimid neodrach agus neamhchlaon. Is é an ról atá againn:

  • a mhíniú don phobal cad is ciall leis an togra is ábhar don reifreann
  • a chinntiú gurb eol do dhaoine go mbeidh reifreann ann
  • spreagadh a thabhairt do dhaoine vóta a chaitheamh.

An Coimisiún

Bunaíodh Coimisiún Reifrinn nua ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Ainmníodh an Ard-Chúirt Breitheamh David Barniville mar Chathaoirleach an Choimisiúin.

Is iad baill eile an Choimisiúin an tOmbudsman, an tUasal Peter Tyndall; an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, an tUasal Seamus McCarthy; Cléireach na Dála, an tUasal Peter Finnegan; agus Cléireach an tSeanaid, an tUasal Martin Groves.

The Legislation

Reachtaíocht

Amharc ar an reachtaíocht maidir leis an gCoimisiún.

Read our previous reports on referendums

Reifrinn roimhe seo

Léigh na tuarascálacha uainn maidir le reifrinn roimhe seo.

Féach an rannán maidir le conas iarraidh saorála faisnéise a dhéanamh chuig an gCoimisiún Reifrinn.

Iarrataí saorála faisnéise

Féach an rannán maidir le conas iarraidh saorála faisnéise a dhéanamh chuig an gCoimisiún Reifrinn.

Beartas Soláthair

Beartas Soláthair

Féachaint Beartas Soláthair

Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.