Bhí reifreann ann an 19 Deireadh Fómhair 2002 maidir le togra chun Bunreacht na hÉireann a leasú chun a cheadú d’Éirinn Conradh Nice a dhaingniú.

Ba é príomhchuspóir Chonradh Nice ná roinnt athruithe a dhéanamh ar na hinstitiúidí a rialaíonn an AE. I measc na n-athruithe institiúideacha tábhachtacha bhí:

  • athruithe ar bhallraíocht an Choimisiúin Eorpaigh;
  • athruithe ar chinnteoireacht i gComhairle an AE, lena n-áirítear comhar feabhsaithe;
  • athruithe ar bhallraíocht Pharlaimint na hEorpa.

Bhí Rialtais na mBallstát reatha den tuairim go raibh gá leis na hathruithe institiúideacha sin chun AE méadaithe a reáchtáil go héifeachtúil. Déileáladh le roinnt saincheisteanna eile sa Chonradh freisin, lena n-áirítear roinnt gnéithe slándála agus cosanta.

Thoiligh na daoine leis an togra.

Féadfaidh tú tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn a léamh ar líne nó cóip PDF den tuarascáil as Béarla a íoslódáil.

Íoslódáil