Bhí reifreann ann arís an 2 Deireadh Fómhair 2009 maidir le togra chun an Bunreacht a leasú chun a cheadú d’Éirinn Conradh Amstardam a dhaingniú.

Cuireadh ceist a bhí cosúil leis an gceann a cuireadh i Meitheamh 2008: An mian leat go ndaingneodh Éire Conradh Liospóin?

Ní raibh athrú déanta ar Chonradh Liospóin féin ó 2008 i leith. Bhí roinnt cinntí glactha ó reifreann Mheitheamh 2008 i leith lenar athraíodh an comhthéacs dlíthiúil agus polaitiúil ina raibh an reifreann seo ar siúl, áfach.

Foilsíodh Treoir Neamhspleách i bhfoirm leabhráin agus dáileadh í ar gach áit chónaithe sa Stát. Tá cur síos gearr ar gach togra sa treoir sin.

Íoslódáil an treoir

Foilsíodh an Coimisiún leabhrán treorach breisithe le tuilleadh eolas.

Íoslódáil

Tuarascáil

Féadfaidh tú tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn a léamh ar líne nó cóip PDF den tuarascáil a íoslódáil.

Íoslódáil