Bhí reifreann ann an 12 Meitheamh 2008 maidir le togra chun an Bunreacht a leasú chun a cheadú d’Éirinn Conradh Liospóin a dhaingniú.

Bhí sé beartaithe sa Chonradh an dá phríomhchonradh lena rialaítear an AE a leasú, ach gan aon ní a chur ina n-ionaid, eadhon:

  • an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE);
  • an Conradh ar an Aontas Eorpach (Conradh Maastricht). 

D’athródh an Conradh ainm Chonradh CE go dtí an “Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh”.  

D’fhéadfaí na hathruithe a bhí beartaithe sa Chonradh a roinnt in dhá phríomhréimse:

  • athruithe ar an gcaoi a rialaítear an AE
  • athruithe a dhéanann difear do réimse gníomhaíochtaí de chuid an AE.

Níor thoiligh na daoine leis an togra.

Tuarascáil

Féadfaidh tú tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn a léamh ar líne nó cóip PDF den tuarascáil a íoslódáil.

Íoslódáil