Is éard a bhí i gceist leis an gConradh go láidreofaí na rialacha a ceapadh le tabhairt ar rialtais a n-ioncam agus a gcaiteachas a choinneáil cothrom le chéile. Bhí rialacha de chuid an AE faoi seo ann cheana féin a raibh feidhm acu le hÉirinn.  Féachadh leis an gConradh na rialacha sin a láidriú agus a cheangal ar thíortha roinnt de na rialacha a chur isteach sa dlí náisiúnta. Níor ghá go ndaingneodh gach ballstát den AE an Conradh go dtiocfadh sé i bhfeidhm.  Dá ndaingneodh 12 thír, ar a laghad, i limistéar an euro é agus dá ndaingneodh Éire é, bheadh feidhm ag an gConradh iomlán le hÉirinn mar chuid de limistéar an euro.

Thoiligh na daoine leis an togra.

Tuarascáil

Íoslódáil