Táimid ag bogadh

Bogfaidh na hoifigí seo a leanas chuig 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773, an 16 Nollaig 2019

  • Oifig an Ombudsman
  • Oifig an Choimisinéara Faisnéise
  • An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
  • An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
  • An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
  • An Coimisiún Reifrinn

Tá an foirgneamh lonnaithe os comhair an Cheolárais Náisiúnta ar Ardán Phort an Iarla.

Tá deimhniú LEED Platanaim ag an bhfoirgneamh nua. Tacaíonn sé sin le húsáid níos ísle fuinnimh agus cabhraíonn sé linn comhlíonadh a dhéanamh ar an gcuspóir atá ag Rialtas na hÉireann éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil phoiblí a mhéadú faoi 33% faoin mbliain 2020.