Cláraigh le Vótáil Anois

Ní mór duit a bheith ar Chlár na dToghthóirí le go mbeidh tú in ann vóta a chaitheamh. Is féidir an clár a sheiceáil anseo le cinntiú go bhfuil tú air.

Seiceáil Anois

Tabhair cuairt ar ár gCuid CCanna

Sa Chuid seo, is féidir leat freagraí a fháil ar na ceisteanna is coitianta a chuirtear faoin gCoimisiún Reifrinn agus faoin méid a dhéanaimid.

Ceisteanna Coitianta

Cé muid

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún Reifrinn a mhíníonn ábhar na dtograí reifrinn, a chuireann feasacht an phobail ar reifreann chun cinn, agus a thugann spreagadh do na toghthóirí vótáil. Féadfaidh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Coimisiún a cheapadh aon uair atá reifreann le bheith ann.

Foghlaim níos mó