Cláraigh le Vótáil Anois

Ní mór duit a bheith ar Chlár na dToghthóirí le go mbeidh tú in ann vóta a chaitheamh sa reifreann a bheidh ar siúl go luath. Is féidir an clár a sheiceáil anseo le cinntiú go bhfuil tú air.

Seiceáil Anois

An treoir neamhspleách

Íoslódáil an treoir neamhspleách seo le heolas a fháil ar an reifreann maidir le colscaradh a rialáil.

Íoslódáil an treoir

Cé muid

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún Reifrinn a mhíníonn ábhar na dtograí reifrinn, a chuireann feasacht an phobail ar reifreann chun cinn, agus a thugann spreagadh do na toghthóirí vótáil. Féadfaidh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Coimisiún a cheapadh aon uair atá reifreann le bheith ann.

Foghlaim níos mó
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.