Faigh na fíricí

Reifreann maidir le colscaradh a rialáil

Foghlaim níos mó faoi thogra an reifreann le colscaradh a rialáil.

Cliceáil anseo

Foghlaim níos mó faoi an staid reatha an dlí le colscaradh sa Stát agus aitheantas do cholscarthaí coigríche.

Cliceáil anseo

Aon vóta amháin ach dhá athrú atá beartaithe. Foghlaim níos mó faoin na hathruithe molta.

Cliceáil anseo

Foghlaim níos mó faoin an toradh dlí a bheidh ag vóta TÁ agus vóta NÍL.

Cliceáil anseo

Foghlaim níos mó ar an reifreann maidir le colscaradh a rialáil.

Mura bhfuil cóip chrua den treoirleabhar faighte agat go fóill, le de thoill déan teagmháil le refenquiries@anpost.ie

Íoslódáil an treoir

An treoir neamhspleách

Foghlaim níos mó ar an reifreann maidir le colscaradh a rialáil.

Íoslódáil an treoir

Ceisteanna coitianta ar an reifreann

An bhfuil ceist agat maidir leis an reifreann atá ag teacht aníos?

Cliceáil anseo

Fiseán Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL) le fotheidil i mBéarla

Cliceáil anseo

Treoir neamhspleách scríofa do dhaoine a bhfuil míchumas intleachta ag dul dóibh.

Arna tháirgeadh ag an gCoimisiún Reifrinn i gcomhar le Down Syndrome Ireland.

Íoslódáil anseo

Cé muid

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún Reifrinn a mhíníonn ábhar na dtograí reifrinn, a chuireann feasacht an phobail ar reifreann chun cinn, agus a thugann spreagadh do na toghthóirí vótáil. Féadfaidh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Coimisiún a cheapadh aon uair atá reifreann le bheith ann.

Foghlaim níos mó
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.