Cé muid

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún Reifrinn a mhíníonn ábhar na dtograí reifrinn, a chuireann feasacht an phobail ar reifreann chun cinn, agus a thugann spreagadh do na toghthóirí vótáil. Féadfaidh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Coimisiún a cheapadh aon uair atá reifreann le bheith ann.

Discover