An toradh dlí a bheidh ag vóta TÁ

Má vótálann tromlach Tá, tiocfaidh athrú ar an mBunreacht

  1. Ní cheanglófar feasta leis an mBunreacht ar dhuine a dhéanfaidh iarratas ar cholscaradh ceithre bliana ar a laghad a bheith caite aige nó aici ina chónaí nó ina cónaí ar leithligh óna chéile nó óna céile. Leanfaidh an tréimhse íosta ceithre bliana de chónaí ar leithligh a leagtar amach san Acht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 d’fheidhm a bheith aici, mura rud é agus go dtí go n-athróidh an tOireachtas an dlí.
  2. Tá an chumhacht ag an Oireachtas cheana féin chun dlíthe a dhéanamh lena dtugtar aitheantas do cholscarthaí coigríche. Déanfar cumhacht shainráite den chumhacht sin sa Bhunreacht. Bainfear as an mBunreacht an toirmeasc bunreachtúil sainráite atá ar dhuine maidir le hathphósadh sa Stát, ar duine é nó í a fuair colscaradh coigríche nach dtugtar aitheantas dó faoi dhlí na hÉireann. Beidh toirmeasc fós ar athphósadh duine sa Stát mura mbeidh aitheantas tugtha dá cholscaradh coigríche nó dá colscaradh coigríche faoi dhlí na hÉireann. 

An toradh dlí a bheidh ag vóta NÍL

Má vótálann tromlach Tá, tiocfaidh athrú ar an mBunreacht

  1. Leanfaidh ceanglas de bheith ann faoin mBunreacht nach foláir ceithre bliana ar a laghad a bheith caite ag daoine a dhéanfaidh iarratas ar cholscaradh ina gcónaí ar leithligh le linn na gcúig bliana roimhe sin. Ní bheidh an chumhacht ag an Oireachtas chun an méid sin a athrú.
  2. Ní dhéanfar aon athrú ar chumhacht láithreach an Oireachtais chun dlíthe a dhéanamh lena dtugtar aitheantas do cholscarthaí coigríche. Beidh an toirmeasc bunreachtúil sainráite atá ar dhuine maidir le hathphósadh sa Stát, ar duine é nó í a fuair colscaradh coigríche nach dtugtar aitheantas dó faoi dhlí na hÉireann, fós ann.

Ceisteanna Coitianta ar an Reifreann

An bhfuil ceist agat maidir leis an reifreann atá ag teacht aníos? Féach ar an rannóg Ceisteanna Coitianta.

Cliceáil anseo
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.