An Coimisiún Reifrinn ag spreagadh daoine chun clárú le vóta a chaitheamh

Deireadh leis an gclárú an 7 Bealtaine 2019

9 Aibreán 2019: Sheol an Coimisiún Reifrinn feachtas náisiúnta inniu chun daoine a spreagadh le déanamh cinnte go bhfuil siad cláraithe chun vóta a chaitheamh sa reifreann maidir le colscaradh a rialáil a bheidh ar siúl ar an Aoine an 24 Bealtaine, an lá céanna le Toghcháin Pharlaimint na hEorpa agus na Toghcháin Áitiúla.

Tabharfaidh Cathaoirleach an Choimisiúin an Breitheamh Tara Burns cuairt ar áiteanna éagsúla ar fud na tíre as seo go ceann cúpla seachtain chun clárú vótálaithe a spreagadh, ag tosú inniu i gCo. Dhún na nGall amárach agus amárach i Sligeach.

Beidh an Coimisiún Reifrinn ag seoladh fógraí teilifíse, raidió, ar líne agus sna meáin shóisialta sna seachtainí romhainn chun daoine a spreagadh le seiceáil an bhfuil siad cláraithe ag checktheregister.ie. Cé nach bhfuil faoi shainchúram an Choimisiúin ach an reifreann féin, beidh deis agat vóta a chaitheamh sa reifreann agus i dtoghcháin na hEorpa agus sna toghcháin áitiúla ach a bheith ar chlár na dtoghthóirí.

Dúirt Tara Burns, Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn, “Chun vóta a chaitheamh, caithfidh d’ainm a bheith ar chlár na dtoghthóirí ag an seoladh a bhfuil gnáthchónaí ort agus is furasta seiceáil an bhfuil tú cláraithe, gheobhaidh tú amach é trí sheiceáil ag www.checktheregister.ie nó is féidir leat an clár a sheiceáil in oifigí na n-údarás áitiúil, in oifigí poist, i stáisiúin na nGardaí agus i leabharlanna poiblí.”

“Iarrfar ort vóta a chaitheamh sa reifreann seo ar thogra chun Bunreacht na hÉireann a athrú maidir le colscaradh.  Is é an Bunreacht an dlí bunúsach in Éirinn.  Is le vóta an phobail amháin atáthar in ann an Bunreacht a athrú.  Beidh Reifreann Bunreachtúil, cosúil leis an gceann a bheidh ar siúl an 24 Bealtaine, ar cheann de na hócáidí sin nach nglacann an Rialtas ná an tOireachtas ná na cúirteanna cinneadh tábhachtach.  Is iad na daoine féin a dhéanfaidh an cinneadh.  Seo é do lá, mar sin déan cinnte go mbeidh deis cainte agat ach clárú inniu.”

Má fhaigheann tú amach nach bhfuil tú cláraithe, féadfaidh tú a chinntiú go gcuirfear tú ar an bhforlíonadh leis an gclár ach foirm a chomhlánú. Féadfaidh tú an fhoirm a íoslódáil ó www.checktheregister.ie, nó í a fháil ó d’údarás áitiúil, oifig phoist, stáisiún Gardaí nó leabharlann phoiblí.  Ní mór duit an fhoirm chomhlánaithe a thabhairt chuig do stáisiún Gardaí áitiúil ansin chun d’aitheantas a dheimhniú, agus a chinntiú go bhfaigheann d’údarás áitiúil í roimh an 7 Bealtaine. 

Féadfaidh duine a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi in ospidéal, teach altranais nó institiúid den sórt sin agus nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála, vóta a chaitheamh san ospidéal nó sa teach altranais, sa chás go gcláraíonn sé ar an liosta Vótálaithe Speisialta agus sa chás sin amháin.  Is é an 28 Aibreán an spriocdháta chun clárú. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó d’údarás áitiúil, leabharlann, oifig phoist, stáisiún Gardaí nó ag www.checktheregister.ie

Is é Dé Domhnaigh, an 28 Aibreán an spriocdháta freisin chun iarratas a dhéanamh ar phost-vótáil. Tá sé sin ar fáil do dhaoine áirithe, lena n-áirítear taidhleoirí na hÉireann agus a dteaghlaigh atá imlonnaithe thar lear, comhaltaí an Gharda Síochána agus Óglaigh na hÉireann, príosúnaigh agus daoine eile nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh ina stáisiún vótála áitiúil de bharr a ngairm bheatha, a seirbhíse nó a gcuid fostaíochta. Is féidir le mic léinn atá i mbun staidéir go lánaimseartha in institiúid oideachais in Éirinn, agus atá i bhfad ón seoladh baile ag a bhfuil siad cláraithe, iarratas a dhéanamh freisin.

Seiceáil an clár