Úsáid do vóta: Tá an Coimisiún Reifrinn ag iarraidh ar Vótálaithe a vóta a úsáid Dé hAoine, 24 Bealtaine

Is féidir cuairt a thabhairt ar refcom.ie chun eolas cruinn neodrach a fháil ar an reifreann maidir le colscaradh a rialáil

Déardaoin, 23 Bealtaine 2019:  Tá an Coimisiún Reifrinn ag impí ar vótálaithe fud fad na tíre a chinntiú go gcluinfear a nguth sa reifreann maidir le colscaradh a rialáil, a reáchtálfar amárach, Dé hAoine, 24 Bealtaine.

Arsa Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn, an Breitheamh Onórach Tara Burns, “Is le muintir na hÉireann an Bunreacht agus is iad féin amháin atá in ann é a athrú, ní an Rialtas, polaiteoirí ná na cúirteanna. Mar sin féin is iad na daoine a chaithfidh a vóta amháin a bheidh in ann difear a dhéanamh. “Baineann an bunreacht seo leatsa an méid céanna is a bhaineann sé le haon duine eile, ach mura gcaitheann tú do vóta, tá tú ag tabhairt deis do dhaoine eile na cinntí tábhachtacha a dhéanamh ar do shon.”

Dúirt an Breitheamh Onórach Burns go mbaineann an reifreann le colscaradh a rialáil.  “Tá dhá chuid i gceist leis an togra chun an Bunreacht a athrú. Baineann an chéad chuid den togra leis an riachtanas go mbeadh céilí ina gcónaí ar leithligh óna chéile ar feadh ceithre bliana ar a laghad le linn na gcúig bliana roimhe sin sular féidir leo iarratas a dhéanamh ar cholscaradh.  Má ritear an togra, ciallóidh sé go mbeidh an tOireachtas in ann reachtaíocht a cheapadh maidir leis an tsaincheist seo sa todhchaí.

“Baineann an dara cuid den togra le colscarthaí coigríche.  Luaitear i bhforáil den Bhunreacht nach ceadmhach do dhuine a bhfuil colscaradh coigríche faighte aige nó aici nach n-aithnítear sa Stát pósadh in athuair.  Is é atá sa togra seo an fhoráil sin a bhaint as an mBunreacht agus foráil a chur ina áit ina luaitear go sainráite gur féidir leis an Oireachtas reachtaíocht a cheapadh chun colscarthaí coigríche a aithint.”

Níl ort ach cinneadh a dhéanamh maidir le cathain a chaithfidh tú do vóta amárach agus ansin do vóta a chaitheamh.  Beidh na stáisiúin vótaíochta ar oscailt óna 7.00 am go dtína 10.00 pm. Beidh doiciméad aitheantais de dhíth ort, beidh ort a oibriú amach cá bhfuil do stáisiún vótála, agus beidh ort a shocrú cén chaoi a gcaithfidh tú do vóta.  Tabharfar páipéar ballóide glas duit le haghaidh an reifrinn. Caitheann tú do vóta trí ‘X’ a chur sa bhosca ‘Tá’ nó sa bhosca ‘Níl’, ag brath ar an gcaoi ar mian leat vótáil. Beidh dathanna eile ar na páipéir bhallóide eile don Toghchán Eorpach, don toghchán áitiúil agus don toghchán ar mhéaraí dírthofa.”

“Is féidir eolas fíriciúil a fheiceáil ar refcom.ie agus mholfaimis go láidir duit thú féin a chur ar an eolas agus do vóta a úsáid.  Is fút féin amháin atá sé cinneadh a dhéanamh faoin gcaoi a gcaithfidh tú do vóta, ach tá sé ríthábhachtach go dtapóidh tú an deis le do vóta a chaitheamh.”

Ní gá duit do chárta vótála a bheith agat nuair a théann tú chuig an stáisiún vótála. Ba cheart duit, áfach, aitheantas pearsanta bailí éigin a thabhairt leat, amhail pas, ceadúnas tiomána, cárta seirbhísí poiblí, cárta aitheantais fostaí nó mic léinn a bhfuil grianghraf air.  Glacfar chomh maith le cineálacha eile de dhoiciméid aitheantais amhail cárta creidmheasa nó teastas breithe, fad is go mbíonn cáipéis eile agat a dheimhníonn do sheoladh sa toghcheantar. B’fhéidir nach n-iarrfaí cruthúnas aitheantais ort ach má iarrtar ort é caithfidh tú é a thaispeáint.

Ar lá na vótaíochta, tabharfar páipéar ballóide glas duit le haghaidh an reifrinn. 

Mar fhocal scoir, dúirt an Breitheamh Onórach Burns, “Ná déan dearmad go mbaintear úsáid as córas éagsúil nuair a chaitear vóta sa toghchán Eorpach agus sa toghchán áitiúil, mar sin déan cinnte go léifidh tú na treoracha a bhaineann le gach páipéar ballóide go cúramach.”  

Is foras neamhspleách a bunaíodh chun togra an reifrinn a mhíniú agus chun daoine a spreagadh le vótáil é an Coimisiún Reifrinn, agus molann sé do vótálaithe nach bhfuil a n-intinn socraithe acu breathnú ar an treoir neamhspleách uaidh agus ar a shuíomh gréasáin, www.refcom.ie, i gcomhair fíricí neamhchlaonta faoi thogra an Reifrinn.