Aon vóta amháin ach dhá athrú atá beartaithe

Ar an 24 Bealtaine 2019, fiafraítear díot an mian leat go n-athrófar Airteagal 41.3 den Bhunreacht mar atá.

Airteagal 41.3 mar atá

 1. Ós ar an bPósadh atá an Teaghlach bunaithe gabhann an Stát air féin coimirce faoi leith a dhéanamh ar ord an phósta agus é a chosaint ar ionsaí.
 2. Athrú molta uimhir 1

  an t-alt seo a bhaint as an mBunreacht agus na clásail dá éis a athuimhriú

 3. Féadfaidh Cúirt a bheidh ainmnithe le dlí scaoileadh ar phósadh a thabhairt sa chás, ach sa chás amháin, gur deimhin léi –
  1. go raibh, ar dháta thionscnamh na n-imeachtaí, tréimhse ceithre bliana ar a laghad, nó tréimhsí ceithre bliana ar a laghad san iomlán, caite ag na céilí ina gcónaí ar leithligh óna chéile le linn na gcúig bliana roimhe sin,
  2. nach bhfuil ionchas réasúnach ar bith ann go mbeidh comhréiteach idir na céilí,
  3. go bhfuil cibé socrú ann, nó go ndéanfar cibé socrú, is dóigh leis an gCúirt a bheith cuí ag féachaint do na himthosca, le haghaidh na gcéilí, le haghaidh aon leanaí le ceachtar acu nó leis an mbeirt acu agus le haghaidh aon duine eile a bheidh forordaithe le dlí, agus
  4. go gcomhlíontar aon choinníollacha breise a bheidh forordaithe le dlí.
 4. I gcás pósadh duine ar bith a scaoileadh faoi dhlí shibhialta aon Stáit eile agus an pósadh sin, agus bail dlí air, a bheith ann fós faoin dlí a bheas i bhfeidhm in alt na huaire taobh istigh de dhlínse an Rialtais agus na Parlaiminte a bhunaítear leis an mBunreacht seo, ní fhéadfaidh an duine sin pósadh ar a mbeadh bail dlí a dhéanamh taobh istigh den dlínse sin an fad is beo don duine eile a bhí sa chuing phósta a scaoileadh amhlaidh.
 5. Athrú molta uimhir 2

  an téacs seo a leanas a chur in ionad an ailt seo: Féadfar socrú a dhéanamh le dlí chun aitheantas a thabhairt faoi dhlí an Stáit do scaoileadh ar phósadh arna thabhairt faoi dhlí sibhialta stáit eile.

Ceisteanna Coitianta ar an Reifreann

An bhfuil ceist agat maidir leis an reifreann atá ag teacht aníos? Féach ar an rannóg Ceisteanna Coitianta.

Cliceáil anseo
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.