Ar Dé hAoine an 24 Bealtaine 2019, iarrfar ort vóta a chaitheamh ar thogra chun Bunreacht na hÉireann a athrú i ndáil leis an gcolscaradh. 

An togra

Baineann an togra le dhá shaincheist a bhfuil baint acu leis an gcolscaradh, eadhon an fad nach mór do dhaoine a bheith ina gcónaí ar leithligh sula ndéanfar iarratas ar cholscaradh, agus aitheantas a thabhairt do cholscarthaí coigríche.

Is aon cheist amháin a bheidh ar an bpáipéar ballóide agus féadfaidh vótálaithe vóta a chaitheamh ar son ‘Tá’ chun an dá athrú a cheadú nó ar son ‘Níl’ chun diúltú don dá athrú. Ní féidir le vótálaithe glacadh le hathrú amháin agus diúltú don athrú eile.

Cén fáth a mba chóir duit vóta a chaitheamh?

Tá an Bunreacht tábhachtach. Is é dlí bunúsach an Stáit é. Is leatsa an Bunreacht agus is agatsa amháin atá an chumhacht chun é a athrú. Is fútsa atá sé cinneadh a dhéanamh faoin gcaoi a gcaithfidh tú do vóta.

Molann an Coimisiún Reifrinn duit tú féin a chur ar an eolas faoin na hathruithe atá beartaithe ar an mBunreacht agus do vóta a úsáid. Mura gcaitheann tú vóta, déanfaidh daoine eile an cinneadh. Ní dhéantar argóint i dtreoir neamhspleách an Coimisiún i gcomhair vóta Tá ná vóta Níl, ach molaimid go láidir duit vóta a chaitheamh.

An treoir neamhspleách

Íoslódáil an treoir neamhspleách seo le heolas a fháil ar an reifreann maidir le colscaradh a rialáil.

Mura bhfuil cóip chrua den treoirleabhar faighte agat go fóill, le de thoill déan teagmháil le refenquiries@anpost.ie

Íoslódáil an treoir

Ceisteanna Coitianta ar an Reifreann

An bhfuil ceist agat maidir leis an reifreann atá ag teacht aníos? Féach ar an rannóg Ceisteanna Coitianta.

Cliceáil anseo
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.