An t-athrú atá beartaithe

Deirtear in Airteagal 40.6.1˚ den Bhunreacht:

Ráthaíonn an Stát saoirse chun na cearta seo a leanas a oibriú, ach sin a bheith faoi réir oird is moráltachta poiblí:–

Ceart na saoránach chun a ndeimhní is a dtuairimí a nochtadh gan bac. Ach toisc oiliúint aigne an phobail a bheith chomh tábhachtach sin do leas an phobail, féachfaidh an Stát lena chur in áirithe nach ndéanfar orgain aigne an phobail, mar shampla, an raidió is an preas is an cineama, a úsáid chun an t-ord nó an mhoráltacht phoiblí nó údarás an Stáit a bhonnbhriseadh. San am chéanna coimeádfaidh na horgain sin an tsaoirse is dleacht dóibh chun tuairimí a nochtadh agus orthu sin tuairimí léirmheasa ar bheartas an Rialtais.

Aon ní diamhaslach nó ceannairceach nó graosta a fhoilsiú nó a aithris is cion inphionóis é de réir dlí.

Baineann an togra sa reifreann le 'diamhaslach nó' a bhaint amach ón téacs thuas.

An toradh dlí a bheidh ag vóta TÁ

Má vótálann tromlach Tá, ní cheanglófar sa Bhunreacht a thuilleadh gur cion coiriúil é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris. Dá bhrí sin, le vóta Tá, cheadófaí don Oireachtas an dlí a athrú ionas nár chion coiriúil an diamhasla feasta.

An toradh dlí a bheidh ag vóta NÍL

Má vótálann tromlach Níl, ní dhéanfar aon athrú ar Airteagal 40.6.1˚ mar atá sé faoi láthair. Dá bhrí sin, cheanglófaí sa Bhunreacht i gcónaí gur cion coiriúil é aon ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris.

Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.