Ní mór do dhaoine clárú roimh an 9 Deireadh Fómhair chun vóta a chaitheamh sa reifreann maidir leis an diamhasla agus sa toghchán uachtaránachta

24 Meán Fómhair 2018:  Tá feachtas seolta ag an gCoimisiún Reifrinn ina spreagtar daoine a chinntiú go bhfuil siad cláraithe chun vóta a chaitheamh sa reifreann maidir leis an diamhasla a bheidh ar siúl ar an Aoine an 26 Deireadh Fómhair, an dáta céanna leis an toghchán uachtaránachta.

Sa choicís seo go dtí an 9 Deireadh Fómhair, an spriocdháta le clárú chun vóta a chaitheamh, seolfaidh an Coimisiún Reifrinn fógraíocht raidió, ar líne agus sna meáin shóisialta chun daoine a spreagadh seiceáil láithreach lena chinntiú go bhféadfaidh siad vóta a chaitheamh.  Cé nach bhfuil faoi shainchúram an Choimisiúin ach an reifreann féin, má tá duine ar chlár na dtoghthóirí féadfaidh sé vóta a chaitheamh sa reifreann agus sa toghchán uachtaránachta.

Dúirt Isobel Kennedy, Cathaoirleach an Choimisiúin Reifrinn, “Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil tú cláraithe le vótáil sa reifreann atá le tarlú go luath, nó an bhfuil tú cláraithe ag an seoladh ceart, féadfaidh tú é a fháil amach go héasca ach clár na dtoghthóirí a sheiceáil ag www.checktheregister.ie. Féadfaidh tú an clár a sheiceáil in oifigí údarás áitiúil, in oifigí poist, i stáisiúin Ghardaí agus i leabharlanna poiblí chomh maith.”

Sa chás nach bhfuil tú cláraithe, féadfaidh tú a chinntiú go gcuirfear tú ar fhorlíonadh leis an gclár ach foirm a chomhlánú. Féadfaidh tú an fhoirm a íoslódáil ó www.checktheregister.ie, nó í a fháil ó d’údarás áitiúil, oifig phoist, stáisiún Gardaí nó leabharlann phoiblí.  Ní mór duit an fhoirm chomhlánaithe a thabhairt chuig do stáisiún Gardaí áitiúil chun d’aitheantas a dheimhniú, agus a chinntiú go bhfaigheann d’údarás áitiúil í roimh an 9 Deireadh Fómhair. 

Féadfaidh duine atá cláraithe de ghnáth in ospidéal, teach altranais nó institiúid den sórt sin agus nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála, vóta a chaitheamh san ospidéal nó sa teach altranais, sa chás go gcláraíonn sé ar an liosta Vótálaithe Speisialta agus sa chás sin amháin.  Is é an 1 Deireadh Fómhair an spriocdháta chun clárú. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó d’údarás áitiúil, leabharlann, oifig an phoist, stáisiún Gardaí nó ag www.checktheregister.ie

Is é an 1 Deireadh Fómhair an spriocdháta freisin chun iarratas a dhéanamh ar phost-vótáil. Tá sé sin ar fáil do dhaoine áirithe, lena n-áirítear taidhleoirí na hÉireann agus a dteaghlaigh atá imlonnaithe thar lear, comhaltaí an Gharda Síochána agus Óglaigh na hÉireann, príosúnaigh agus daoine eile nach bhfuil in ann vóta a chaitheamh ina stáisiún vótála áitiúil de bharr a ngairm bheatha, a seirbhíse nó a gcuid fostaíochta.

Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.