Dé hAoine, an 26 Deireadh Fómhair 2018, iarrfar ort vóta a chaitheamh ar thogra chun Bunreacht na hÉireann a athrú maidir le cúrsaí diamhasla. Beidh an deis agat vóta a chaitheamh i dtoghchán uachtaránachta an lá sin freisin.

An treoir neamhspleách

Íoslódáil an treoir neamhspleách seo le heolas ar an reifreann maidir leis an diamhasla a fháil.

Mura bhfuil cóip chrua den treoirleabhar faighte agat go fóill, le de thoill déan teagmháil le refenquiries@anpost.ie

Íoslódáil an treoir

Treoir neamhspleách do dhaoine le míchumas intleachta

Íoslódáil an leagan éasca-le-léamh den treoir neamhspleách ar an reifreann maidir leis an diamhasla.

Scríobhadh an treoir seo do dhaoine a bhfuil míchumas intleachta ag dul dóibh.

Íoslódáil anseo

An staid reatha dlí

Faoi láthair, deirtear sa Bhunreacht gur cion inphionóis é de réir dlí aon ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris. Is cion coiriúil é an diamhasla faoi láthair.

Cinnfear leis an reifreann seo ar cheart a rá sa Bhunreacht i gcónaí gur cion coiriúil é aon ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris. Má ritear an reifreann, beidh an tOireachtas in ann an dlí a athrú ionas nach mbeidh an diamhasla ina chion coiriúil feasta.

Foghlaim níos mó

Cén fáth a mba chóir duit vóta a chaitheamh?

Tá an Bunreacht tábhachtach. Is é dlí bunúsach an Stáit é. Is leatsa an Bunreacht agus is agatsa amháin atá an chumhacht chun é a athrú. Is fútsa atá sé cinneadh a dhéanamh faoin gcaoi a gcaithfidh tú do vóta.

Molann an Coimisiún Reifrinn duit tú féin a chur ar an eolas faoin athrú atá beartaithe ar an mBunreacht agus do vóta a úsáid. Mura gcaitheann tú vóta, déanfaidh daoine eile an cinneadh. Ní dhéantar argóint sa treoir seo i gcomhair vóta Tá ná vóta Níl, ach molaimid go láidir duit vóta a chaitheamh.

Seiceáil an Clár
Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.