Lá na Vótaíochta

Beidh an reifreann ar siúl Dé hAoine, an 26 Deireadh Fómhair 2018. Caithfear vóta sa toghchán uachtaránachta an lá céanna. Beidh na stáisiúin vótaíochta ar oscailt ó 7a.m. go dtí 10p.m.

Is féidir leat a sheiceáil go bhfuil tú cláraithe ar checktheregister.ie

Do Stáisiún Vótaíochta

Roimh lá na vótaíochta, ba cheart go bhfaighfeá cárta vótaíochta sa phost ar a n-inseofar duit cén stáisiún vótaíochta ar cheart duit do vóta a chaitheamh ann. Mura bhfaigheann tú cárta vótaíochta, is féidir leat vóta a chaitheamh fós, fad is go bhfuil tú cláraithe.

Tabhair Aitheantas Leat

Ní gá do chárta vótaíochta a bheith leat chun vóta a chaitheamh. Is ceart duit, áfach, doiciméad aitheantais phearsanta bailí éigin a thabhairt leat – pas, ceadúnas tiomána, cárta seirbhísí poiblí, nó cárta aitheantais fostaí nó mic léinn a bhfuil grianghraf air, mar shampla.

Glacfar freisin le foirmeacha eile aitheantais phearsanta – cárta creidmheasa nó teastas breithe, mar shampla – fad is go bhfuil doiciméad eile agat lena ndeimhnítear do sheoladh sa toghcheantar. B’fhéidir nach n-iarrfar cruthúnas ar aitheantas ort ach má iarrtar ort é caith dh tú é a thaispeáint.

Páipéir bhallóide

Tabharfar dhá pháipéar ballóide do vótálaithe lá na vótaíochta: páipéar ballóide glas don reifreann agus páipéar ballóide bán don toghchán uachtaránachta. Is féidir féachaint ar pháipéar ballóide samplach don reifreann ar an gcéad leathanach eile.

Beidh tú ag caitheamh vóta i dtaobh an dtoilíonn tú nó nach dtoilíonn tú leis an togra chun an Bunreacht a leasú atá ar áireamh sa Bhille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht.

Caitheann tú do vóta sa reifreann trí ‘X’ a chur sa bhosca ‘Tá’ nó ‘X’ a chur sa bhosca ‘Níl’, ag brath ar an gcaoi ar mian leat vótáil. Ná cuir X ach in aon bhosca amháin nó ní chuirfear do vóta san áireamh. Ná scríobh aon áit eile ar an bpáipéar ballóide.

Ná déan dearmad go n-úsáidtear córas éagsúil chun vóta a chaitheamh sa toghchán uachtaránachta. Déan cinnte, mar sin, go léi dh tú na treoracha vótála a bhaineann le gach páipéar ballóide go cúramach.

Faisnéis do vótálaithe atá dall nó atá faoi mhallachar amhairc

Forbraíodh teimpléad de pháipéar ballóide tadhlach le cabhrú leat do vóta a chaitheamh sa Reifreann go neamhspleách agus faoi rún.

Úsáidfear an teimpléad ar an bpáipéar ballóide a úsáidfidh gach duine. Greamaíonn an teimpléad den pháipéar ballóide.

Tá litreacha soiléire, neamh-ornáideacha, cló mór, codarsnacht mhaith dathanna, litreacha ardaithe agus Braille ar an teimpléad. Tá imeall dubh timpeall ar an gcuid atá gearrtha amach le cabhrú le daoine an áit a marcálfar a vóta a aimsiú. Tá dhá bhosca gearrtha amach ar an teimpléad, bosca amháin i gcomhair TÁ agus bosca eile i gcomhair NÍL. Leagtar na boscaí ar an teimpléad díreach os cionn na mboscaí ar an bpáipéar ballóide ina marcálann tú do vóta.

Cuireadh na hoifigigh cheannais ar fad ar an eolas mar gheall ar na gnéithe éagsúla a bhaineann leis an teimpléad seo agus tabharfaidh siad treoracha ó bhéal duit sula dtéann tú isteach sa stáisiún vótaíochta chun do pháipéar ballóide a mharcáil. Moltar don oifigeach ceannais an teimpléad a ghreamaigh den pháipéar ballóide agus é a thabhairt duit nó a chur ar an mbord os do chomhair, leis an scríbhneoireacht thuas.

Beidh an teimpléad ar fáil i ngach stáisiún vótaíochta.

Tá teimpléid ag Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill (NCBI) ar féidir leat a “thriail” roimh an gcéad reifreann eile. Tá siad ar fáil i ngach oifig NCBI ar fud na tíre. Déan teagmháil leis an oifig NCBI is gaire duit má tá taispeántas ar an teimpléad nua uait.

Icon display: Téigh i dteagmháil

Téigh i dTeagmháil Linn

Má tá barúil agat faoinár suíomh gréasáin, nó má tá gearán agat, bain úsáid as an bhfoirm téigh i dteagmháil linn.